Wat is Duwoners?

Huurdersbelangenvereniging Duwoners

Duwoners is de huurdersbelangenvereniging voor de huurders van DUWO in de regio-Amsterdam. In deze regio, waarin DUWO complexen heeft in Amsterdam, Hoofddorp en Haarlem, wonen in totaal bijna zesduizend huurders, wiens belangen behartigd worden door Duwoners. (Er wonen ruim drieduizend huurders op Uilenstede, Amstelveen maar deze huurders hebben een eigen huurdersorganisatie: VBU)

Duwoners is opgericht in het laatste kwartaal van 2007. Regelmatig overleggen wij met de DUWO-directie. Dit gaat over algemene huurderszaken die dus voor iedere huurder van DUWO van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn jaarlijkse huurverhoging, de hoogte van de servicekosten en de afhandeling van onderhoudsklachten.

Als belangrijkste taak ziet Duwoners het oprichten en ondersteunen van Bewonerscommissies, en initiëren en stimuleren van bewonersactiviteiten. Gedetailleerde beschrijvingen van het werk dat Duwoners heeft verricht zijn te vinden in de jaarverslagen. en op de website

Met bijna zesduizend huurders is er een grote diversiteit binnen de groep huurders van DUWO. Zo zijn er studenten en niet-studenten, campuscontracten en niet-campuscontracten, grote complexen, kleine complexen en losse woningen. Duwoners weet vanzelfsprekend niet van alle DUWO-woningen wat er speelt, vandaar dat er op verschillende complexen bewonerscommissies zijn. Deze kunnen jou helpen wanneer er zaken spelen in jouw woonomgeving. Duwoners zorgt voor de ondersteuning van deze bewonerscommissies.

Mocht je tegen problemen aanlopen op jouw complex, maar is er geen bewonerscommissie, dan kun je natuurlijk altijd bij Duwoners aankloppen voor hulp. Ook helpen wij graag wanneer je zelf een bewonerscommissie wil oprichten! Je kunt contact met ons opnemen via info@duwoners.nl.

De statuten van Duwoners, waarin staat hoe onze formele werkwijze is, zijn hieronder te downloaden.