Samenwerkingen

Duwoners ziet de samenwerking met andere partijen als essentieel om goed te kunnen functioneren. Wij werken dan ook samen op verschillende manieren.

Huurdersvereniging Amsterdam
File 242Duwoners is lid van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), het samenwerkingsverband van huurdersorganisaties uit Amsterdam. Via dit platform kan Duwoners meepraten over ontwikkelingen in het hoofdstedelijk beleid die van invloed zijn op huurders van DUWO. Bovendien helpt de HA onze vereniging met nuttige tips en adviezen over allerlei verenigingszaken.

Woonbond
File 243Via het lidmaatschap van de HA zijn wij ook lid van de Woonbond. Dit dubbele lidmaatschap levert veel voordelen op, zoals korting bij cursussen en op kennismateriaal. Ook kunnen wij terugvallen op ondersteunende diensten van de Woonbond zoals training of workshops die we volgen.

 

Andere huurdersorganisaties van DUWO
In het werkgebied van DUWO zijn verschillende huurdersorganisaties actief. Voor de regio Amsterdam is dat Duwoners, op Uilenstede in Amstelveen is dat de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU), in Delft is WijWonen (vroeger ABo) actief en in Leiden is dat BRES. In Den Haag is nog geen organisatie opgericht. Omdat veel beleid van DUWO voor alle vestigingen geldt, wordt veel overleg met het management van DUWO in gezamenlijk overleg gevoerd.

Helaas is het niet gelukt om een echte huurderskoepel te vormen vanwege verschillen van mening over hoe deze koepel eruit zou moeten komen te zien bij de diverse huurdersorganisaties. Wel werken we samen in belangrijke adviezen zodat we zo sterk mogelijk tegenover DUWO.

Samen met VBU zitten we elk kwartaal in een overleg over de vestiging Amsterdam, samen met de vestigingsdirecteur Amsterdam.