Samenwerkingen

Duwoners ziet de samenwerking met andere partijen als essentieel om goed te kunnen functioneren. Wij nemen dan ook deel aan verschillende samenwerkingen.

Huurderskoepel DUWO
In het werkgebied van DUWO zijn verschillende bewonersorganisaties actief. Voor de regio Amsterdam is dat Duwoners, op Uilenstede in Amstelveen is dat de Vereniging Bewoners Uilenstede, en in Delft is WijWonen Delft actief. Omdat veel beleid van DUWO voor alle drie de vestigingen geldt, hebben deze drie organisaties zich gebundeld in de Huurderskoepel DUWO. Deze organisatie houdt zich bezig met vestigingsoverstijgend beleid. Onderaan deze pagina zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, en de samenwerkingsovereenkomst te downloaden.

Huurdersvereniging Amsterdam
File 242Duwoners is lid van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), het samenwerkingsverband van huurdersorganisaties uit Amsterdam. Via dit platform kan Duwoners meepraten over ontwikkelingen in het hoofdstedelijk beleid die van invloed zijn op huurders van DUWO. Bovendien helpt de HA onze vereniging met nuttige tips en adviezen over allerlei verenigingszaken.

Woonbond
File 243Via het lidmaatschap van de HA zijn wij ook lid van de Woonbond. Dit dubbele lidmaatschap levert veel voordelen op, zoals korting bij cursussen en op kennismateriaal. Ook kunnen wij terugvallen op ondersteunende diensten van de Woonbond.