adviesaanvraag

Huisdieren mogen blijven

AlphonsDat huisdieren toch worden toegestaan in woningen is het grootste succes dat Duwoners bereikte in de laatste adviesaanvraag.... lees verder

Toelichting op adviesaanvragen

Wat zijn adviesaanvragen?
Wanneer DUWO een wijziging wil doorvoeren in haar beleid en/of beheer, dan is zij verplicht om daarover advies te vragen aan Duwoners. In een adviesaanvraag staat uitgebreid geschreven welke veranderingen DUWO wil toepassen, en waarom zij dit nodig vinden.

Advies over DUWO digitaal

DUWO wil op korte termijn veel meer contacten met hun klanten digitaal gaan afhandelen. Daarvoor heeft DUWO een ambitieus plan opgesteld, de klantvisie. Duwoners werd hierover om advies gevraagd. Informatie hierover kun je hier vinden.... lees verder

Servicekosten per 1 juli fors omhoog?

Eind januari heeft DUWO een nieuwe adviesaanvraag ingediend bij de Huurderskoepel DUWO over het servicekostenbeleid dat per 1 juli aanstaande moet ingaan. Dit is een erg belangrijk advies, want dit is het enige advies waarbij de huurders ook daadwerkelijk instemrecht hebben. Bij alle andere adviesaanvragen van DUWO mogen we alleen adviseren. Ook is het van belang omdat de hoogte van de servicekosten (alle kosten die boven op de kale huur komen), direct uit de portemonnee van de huurder komen. Zeker nu ook in de Tweede Kamer is besloten dat er gekort gaat worden op de huurtoeslagen, zouden de huurders vanaf juli aanzienlijk meer kunnen gaan betalen.... lees verder

Kritische kamervragen over DUWO's Doorstroombeleid

De actie van DUWO om huurders te vragen hun oude reguliere huurcontracten in te leveren, heeft zoals verwacht veel vragen en protesten opgeroepen. Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen bemoeien de lokale politieke partijen (bijv in Delft) zich ermee. Maar inmiddels heeft het ook de aandacht van de landelijk politiek gekregen. Het kamerlid Cynthia Ortega-Martijn van de ChristenUnie heeft op 21 januari de minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan schriftelijke vragen gesteld over de actie van DUWO.... lees verder

Huurders in Delft en Amstelveen verzocht regulier huurcontract in te leveren

Moeten huurders in Delft en Amstelveen hun reguliere huurcontract inleveren? Ondanks het negatieve advies van drie huurdersorganisaties probeert DUWO met terugwerkende kracht campuscontracten in te voeren. Na bijna 2 jaar wil DUWO het zg "doorstroombeleid" toch ten uitvoer te brengen. Dit houdt in dat DUWO het aantal huurders met een gewoon contract wil terugbrengen en het aantal huurders met een campuscontract wil vergroten. Daarvoor moeten huurders hun huis uit of worden studenten met een regulier contract gedwongen campuscontracten te ondertekenen. Duwoners is daar tegen.... lees verder

Inhoud syndiceren