Akerpolderstraat

Akerpolderstraat

Adres: Akerpolderstraat 9-47
Amsterdam

20 zelfstandige woningen, 17-33 vierkante meter. Kale huur 165-245 euro. Huurtoeslag mogelijk.

DUWO verkoopt Akerpolderstraat

DUWO heeft Duwoners laten weten al een tijdje geen woningen meer te verhuren in de Akerpolderstraat. Dit is niet van tevoren besproken en overlegd met de bewoners of de huurdersvereniging. Duwoners heeft DUWO om opheldering over deze gang van zaken gevraagd.

 

Inhoud syndiceren