cursus

Cursus Overlegwet voor Bewonerscommissies

Welke rechten heb je als Huurdersorganisatie, wat kan je van DUWO vragen en wat niet,  allemaal vragen die aan bod kwamen bij de cursus Overlegwet voor bewonerscommissies op 22 april jongstleden.

Onder leiding van Henk Stegink van de Woonbond hadden we een avond speciaal voor bewonerscommsisies georganiseerd. Henk geeft cursussen aan bewonersorganisaties en is vooral gespecialiseerd op het gebied van huurrecht en huurbeleid. Hij heeft vaker cursussen gegeven bij Duwoners.... lees verder

Bijspijkercursus bestuursleden

File 158In het kader van bijscholing van toekomstige koepelbestuurders vond op zaterdag 10 december een workshop plaats omtrent de Overlegwet onder de bezielende leiding van Henk Stegink van de Woonbond. Plaats van de cursus was het kantoor van Wijksteunpunt Wonen in Oud-West in Amsterdam.

In totaal tien bestuursleden van VBU, ABo/WijWonen en Duwoners waren aanwezig om in korte termijn over allerlei aspecten bijgespijkerd te worden over het overleg tussen huurdersorganisaties en de verhuurder. Uiteraard kwamen deze dag veel aspecten aan bod die van toepassing waren op ons overleg met DUWO, en hoe we deze kunnen verbeteren.... lees verder

Inhoud syndiceren