DUWO zwicht voor koepel

'Campusactie' in Delft opgeschort!
In Delft lopen bewoners die bij DUWO nog een oud contract hebben voor onbepaalde tijd de kans toch uit hun woning gezet te worden (zie Ex-studenten Exit). Vorig jaar is DUWO een actie gestart om contracten van niet-studenten open te breken. Nieuwe huurders krijgen nu veelal een 'campuscontract' waarbij je een woning huurt voor de duur van je studie.

Onacceptabel
Duwoners heeft samen met collega-bewonersorganisaties in Delft en Amstelveen DUWO laten weten volstrekt onacceptabel te vinden dat mensen zomaar op straat worden gezet. Op 29 februari jonstleden hebben verzamelde bewonersorganisaties, de huurderskoepel in oprichting, in een brief aan DUWO geëist dat ze inspraak in het nieuwe beleid krijgen en dat tot die tijd alle acties opgeschort worden.

Overleg
Op maandag 7 april j.l. ging de huurderskoepel naar DUWO om opnieuw te eisen dat de acties stopgezet zouden worden. Immers, DUWO had zich niets aangetrokken van onze brief en heeft bij een zestigtal Delftse bewoners reeds de huur opgezegd. Het werd een spannend gesprek met de directie van DUWO. Gelukkig zagen zij in dat bewonersorganisaties hierbij betrokken dienen te worden. Met veel tegenzin stemde de directie er mee in om alle acties tegen huurders zonder een campuscontract stop te zetten. Ook beloofden zij de zestig betroffen bewoners schriftelijk in te lichten dat ze voorlopig hun huis niet uit hoeven.

Werkgroep
In de tussentijd zal een werkgroep gevormd gaan worden, die samen met DUWO gaat onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden, Duwo het nieuwe beleid mag gaan vorm geven. Duwoners beschouwt de uitkomst van het gesprek als een overwinning. Duwo werd gedwongen naar de bewonersorganisaties te luisteren en wil nu zelfs kijken naar een overgangsregeling voor de betreffende huurders.

Wat betekent dit voor Amsterdam?
DUWO-Amsterdam heeft verkondigd dat in de regio Amsterdam bestaande contracten niet opengebroken gaan worden. Wij hebben echter nog geen 100% garantie gekregen. Het is uiteraard niet uitgesloten dat juridische stappen die DUWO in Delft wil gaan nemen, uiteindelijk ook consequenties buiten Delft gaan krijgen. Hoe dan ook, Duwoners vindt dat een woningcorporatie die actief is in de sociale woningbouw, ook sociaal met zijn huurders moet omgaan.