Huurverhoging 2009

Inmiddels zullen de meeste huurders een brief thuis ontvangen hebben dat de huur per 1 juli 2.5% verhoogd wordt. Dit is niet vanwege de financiële crisis waar ook DUWO in hevige mate mee te maken heeft, maar betreft de (maximale) huurverhoging die jaarlijks vastgesteld wordt door de minister. Het percentage is gelijk is aan de verwachte inflatie.

Zoals gebruikelijk heeft DUWO aan haar huurdersorganisaties om advies gevraagd. Aangezien we vorig jaar afgesproken hadden dat we volledige inzage zouden krijgen in alle huurprijzen (netto en maximaal redelijke huurprijzen en streefhuren), hebben Duwoners, VBU en de Huurdersraad Vulcanusweg aan DUWO gevraagd om deze informatie alsnog te leveren.

De tabel die uiteindelijk door DUWO werd verstrekt, bevatte nog veel onduidelijkheden. Toch is Duwoners akkoord gegaan met de jaarlijkse huurverhoging, omdat er inmiddels een andere adviesaanvraag van DUWO is binnengekomen waarbij de huurprijzen en het huidige huurbeleid kritisch en uitgebreid tegen het licht gehouden zullen worden. DUWO is wel verzocht op korte termijn aan te geven welke complexen dit jaar geen of minder huurverhoging krijgen.