Betaal jij teveel Servicekosten?

Per 1 juli a.s. gaan de nieuwe huurverhogingen en servicekosten in. Heb jij het gevoel dat je teveel aan water of energie betaalt, vraag je je af waarom je huismeesterkosten moet betalen terwijl je die nog nooit gezien hebt, wat de kosten tuinonderhoud inhouden, welke belastingen je moet betalen, vraag DUWO dan om opheldering. DUWO mag geen winst maken op de diensten die via hun verrekend worden, elke huurder heeft het recht om de rekeningen in te zien.

Het blijkt dat huurders vaak veel teveel betalen en sommige posten worden ten onrechte in rekening gebracht. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd bij je bewonerscommissie in huis of bij ons terecht hoe je een en ander moet aanpakken. Duwoners probeert voor een aantal complexen de kosten door te nemen, en dit jaar met name de onduidelijke post ‘huismeesterkosten’.