DUWO wint rechtszaak inzake campuscontracten

De zaak rondom de huurders van DUWO met een regulier contract die alsnog een campuscontract moeten ondertekenen (of moeten verhuizen) begint zijn ontknoping te naderen. Na lang wachten zijn de eerste uitkomsten binnen van de rechtzaken die DUWO tegen de huurders had aangespannen. Tegen de verwachting in heeft DUWO in Delft alle drie de rechtzaken gewonnen. Voor deze drie huurders betekent dit dat zij indien zij nog studeren, een campuscontract dienen te ondertekenen (in plaats van het reguliere contract die zij nu hebben), en wanneer zij niet meer studeren, DUWO de lopende contracten mag beëindigen. Volgens het vonnis van de kantonrechter te Delft hoeft DUWO voor deze huurders ook geen vervangende woonruimte of vergoeding voor de verhuiskosten aan te bieden. De huurders kunnen nog in hoger beroep gaan.

Duwoners heeft nog niet de tijd gehad om zich uitgebreid in de uitspraken te verdiepen, maar zal later met een nieuw bericht komen. In de vestiging Amsterdam, waar huurders in Amstelveen wachten op een uitslag in hun rechtzaak, wordt het vonnis naar verwachting over 4 weken uitgesproken.