Gaan de huren per 1 juli met 120 euro omhoog?

De jaarlijkse huurverhoging bedraagt dit jaar 1.3%. Minister Donner (Wonen) heeft in de huurbrief 2011 aangegeven dat de maximale huurverhoging per 1 juli 2011 wederom gelijk zal zijn aan de inflatie van het voorgaande jaar (2010). DUWO had al eerder aangegeven om de huren te laten stijgen met dit percentage.

Onduidelijk is of per 1 juli ook de energielabels van de woningen de huurprijzen gaan beïnvloeden. Een energielabel is een maat hoe zuinig een woning is en deze energielabels maken binnenkort deel uit van het woningwaarderingsstelsel (wws). De Tweede Kamer is akkoord, maar het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer. De vraag is of Eerste ook akkoord gaat en of dit op tijd gebeurt.

Daarnaast heeft de minister een plan aangekondigd om per 1 juli voor alle huurwoningen het aantal woningwaarderingspunten te verhogen met 25 punten. Dit betekent dus dat de maximale huur in 1 keer zal stijgen met 120 euro. Deze verhoging zou alleen gelden voor nieuwe huurcontracten die na 1 juli gesloten worden.

Juist voor steden als Amsterdam met een groot tekort aan woningen (en dus ook aan studentenwoningen) zal het zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor doorstroming op de woningmarkt. Er is daarom veel weerstand tegen deze maatregel.

Duwoners houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal jullie via de website op de hoogte houden. Ook bij DUWO is er op dit moment nog veel onzekerheid hoe de huurprijzen gaan veranderen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen gerelateerde nieuwsberichten