Kwijtschelding aanvragen: de moeite waard!!

Misschien had je er nog nooit over nagedacht, maar kreeg je opeens dé groene enveloppe van de Belastingdienst op je deurmat of in je brievenbus met het verzoek om gemeentelijke belastingen (zoals afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting) te betalen. De bedragen die je zou moeten betalen, lopen al gauw op tot 350 euro. Voor de gemiddelde student is dit een behoorlijk bedrag. Als student met een zelfstandige woonruimte ontkom je er niet aan… Of toch wel?! Daarom bij deze: meer informatie over kwijtschelding!


Als je een inkomen hebt beneden het bijstandsniveau en geen vermogen hebt, kun je kwijtschelding aanvragen. Voor je inkomen komt dat neer op € 7883,16 euro per jaar + je ziektekostenpremie. Je vermogen wordt berekend aan de hand van het saldo op je bank-/giro- en spaarrekeningen. Als deze lager is dan één maand huur + één maand ziektekostenverzekering + het normbedrag van € 910,-, dan heb je recht op kwijtschelding. Informeer voor de exacte voorwaarden voor kwijtschelding altijd bij je gemeente (zie de links onderaan dit bericht).


Om kwijtschelding aan te kunnen vragen, moet je kunnen aantonen dat je inkomen niet hoger is dan het bijstandsniveau en je niet teveel vermogen hebt. Daarom wordt bij de procedure gevraagd naar kopieën van al je inkomsten (loonstrookjes, studiefinanciering), bankafschriften van elke rekening (met saldo), een overzicht van je eventuele schulden + aflossingen, een beschikking voorlopige teruggave inkomstenbelasting, je huurspecificatie en eventuele formulieren waaruit blijkt dat je huurtoeslag en/of zorgtoeslag krijgt. 


Denk er wel om dat je binnen een bepaalde termijn (normaal gesproken binnen 6 weken) kwijtschelding aangevraagd moet hebben!


Het mooie van al dit werk is dat je de daarop volgende jaren een brief in je brievenbus krijgt met de woorden ‘uit onderzoek is gebleken dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau’. Niet dat je daar blij mee moet zijn, maar wel met de automatische kwijtschelding die je dan krijgt! Het is dus even werk, maar het loont zeker wel om er even tijd in te steken!


Let er wel altijd op dat als jouw inkomen is gestegen (tot boven het bijstandsniveau) of je meer vermogen hebt opgebouwd, je dit wel doorgeeft aan de Dienst Belastingen! Anders kan het (ten onrechte) kwijtgescholden bedrag alsnog worden teruggevorderd!


Kijk voor meer informatie op:


http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-kwijtschelding-van-gemeentelijke-belastingen.html


En voor de inwoners van…


Amstelveen - http://www.amstelveen.nl/web/show?id=45900&langid=43&dbid=662&typeofpage=44744 


Amsterdam - http://www.dienstbelastingen.amsterdam.nl/betalen_bezwaar_en/artikelen/kwijtschelding/


Delft - http://www.delft.nl/Gemeenteloket/k/Kwijtschelding_gemeentebelastingen


Haarlem - http://loket.haarlem.nl/?pagina=5792


Hoofddorp - http://haarlemmermeer.cocensus.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=40


Op deze sites staan ook de aanvraagformulieren waarmee je kwijtschelding aan kunt vragen.


Wil je meer weten over de hoogte van de gemeentelijke belastingen in jouw gemeente? Surf dan naar: http://www.coelo.nl/. Hier kun je de gemeentelijke belastingen van jouw gemeente ook vergelijken met die van andere gemeenten.