Bijspijkercursus bestuursleden

File 158In het kader van bijscholing van toekomstige koepelbestuurders vond op zaterdag 10 december een workshop plaats omtrent de Overlegwet onder de bezielende leiding van Henk Stegink van de Woonbond. Plaats van de cursus was het kantoor van Wijksteunpunt Wonen in Oud-West in Amsterdam.

In totaal tien bestuursleden van VBU, ABo/WijWonen en Duwoners waren aanwezig om in korte termijn over allerlei aspecten bijgespijkerd te worden over het overleg tussen huurdersorganisaties en de verhuurder. Uiteraard kwamen deze dag veel aspecten aan bod die van toepassing waren op ons overleg met DUWO, en hoe we deze kunnen verbeteren. Eén van de belangrijkste dingen die we horen kregen dat het handig is om eerst te overleggen over bepaalde onderwerpen en daarna pas een advies uit te brengen. Tot nu toe gaat dat vrijwel altijd andersom: we krijgen eerst een adviesaanvraag van DUWO en het overleg volgt pas nadat het advies gegeven is.

File 159Hoe de Overlegwet van belang kan zijn voor ons als toekomstige koepel werd uitgebreid besproken, maar ook welke rechten bewonerscommissies en individuele huurders hebben. Het was een uiterst leerzame dag, mede door de vele voorbeelden die de cursusleider gaf en door de concrete voorbeelden die we zelf aandroegen. Zo bleek nogmaals (zoals wij in januari al aan DUWO adviseerden) dat het leefbaarheidsbudget van DUWO vrij laag is in vergelijking met andere woningcorporaties.

Kortom, huurders hebben vaak veel meer inspraak dan we soms denken. Het belang van een professionele begeleiding en ondersteuning bij het overleg met de verhuurder bleek weer duidelijk tijdens deze bijeenkomst.

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen gerelateerde nieuwsberichten