Koepel brengt advies uit over servicekosten

Eind januari kwam DUWO met een adviesaanvraag over de servicekosten. De koepel heeft onder begeleiding van Team Wonen (Leiden) half maart een advies uitgebracht. Deze adviesaanvraag was belangrijk omdat dit het enige onderwerp is waar huurders een wettelijk instemrecht over hebben. Dus, huurders mogen niet alleen de adviseren over servicekosten, maar ook daadwerkelijk het voorstel goedkeuren of afkeuren. Veranderingen in het servicekostenpakket mag de verhuurder volgens de wet alleen veranderen als 70% van de bewoners daarmee instemt. Dit is ook wel logisch want het betreft zaken die de huurders onmiddellijk merken in de portemonnee of in de geleverde diensten (wel of niet leveren van internet bijvoorbeeld).

De adviesaanvraag bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof wijzigingen van het instemrecht op servicekostenbeleid. DUWO wilde instemrechten van servicekosten op complexniveau geven aan de bewonerscommissie van het betreffende complex. Duwoners was hier fel op tegen en dat is ook overgenomen door de koepel. Wettelijk vallen deze rechten de bewoners toe en daar wil de koepel niet van afwijken. Het is maar de vraag hoe representatief een bewonerscommissie is en de mening van 70% van de huurders vertegenwoordigd.

Het tweede deel ging over verschillende servicekosten. DUWO had gezien dat zij in principe meer kosten in rekening zou mogen brengen dan dat zij nu doet. De koepel ging echter niet akkoord met het in de toekomst in rekening brengen van diensten waarvoor nu geen servicekosten worden gevraagd. Daarnaast ging de koepel niet akkoord met het opvoeren van werkzaamheden van allerlei functionarissen als huismeesterkosten. Alleen de kosten van een echte huismeester mogen volgens de richtlijnen van de huurcommissie opgevoerd worden. Duwoners heeft al eerder een adviesaanvraag omtrent dit onderwerp afgewezen, wat destijds werd overgenomen. Waarom DUWO het opnieuw probeert is niet helemaal duidelijk. De koepel wil nu ook de bestaande huismeesterkosten onder de loep nemen.

Voor meer informatie zie adviesaanvraag van DUWO (deel 1) (deel 2) en het advies van de Koepel.

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen gerelateerde nieuwsberichten