Huurderscommissaris DUWO opnieuw voorgedragen

De Huurderskoepel DUWO heeft vorige week besloten om mevrouw dr. Den Heijer opnieuw voor te dragen als huurderscommissaris bij DUWO. Haar eerste termijn in deze functie liep in april af. Den Heijer werd drie jaar geleden door Duwoners en de Vereniging Bewoners Uilenstede namens de huurders voorgedragen voor de Raad van Commissarissen van DUWO.

Mevrouw Den Heijer is gepromoveerd op het onderwerp Managing the University campus en is als universitair docent werkzaam aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Over haar onderzoek houdt zij een weblog bij, dat hier te vinden is. De afgelopen drie jaar heeft zij in de Raad van Commissarissen van DUWO invulling gegeven aan het profiel van ‘zaken op het gebied van studentenhuisvesting en de onderwijssector’. 

Duwoners heeft mevrouw Den Heijer de afgelopen maanden tweemaal ontmoet en deze bijeenkomsten waren zowel erg informatief als zeer plezierig. Met haar onderzoek en bijbehorende begeleiding van studenten is zij in onze ogen een uitstekende kandidaat als commissaris. Duwoners kijkt daarom uit naar een verlengde samenwerking met mevrouw Den Heijer en wenst haar veel succes bij het uitvoeren van haar werkzaamheden voor de Raad van Commissarissen. 

Bewonersorganisaties hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor twee leden van de Raad van Commissarissen van hun corporatie, in ons geval DUWO. Op dit moment is de tweede positie van huurderscommissaris vacant. Het is de bedoeling dat voor deze positie later dit jaar een kandidaat wordt voorgedragen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen gerelateerde nieuwsberichten