Reactie DUWO op het advies Servicekosten

DUWO heeft een reactie gestuurd  op het advies van de koepel omtrent het Servicekostenbeleid. De huurderskoepel had duidelijk laten weten niet kunnen instemmen met het voorgestelde beleid (zie Koepel brengt advies uit over Servicekosten) Hoewel DUWO laat weten veel met ons advies rekening te houden, wil ze toch doorgaan met het invoeren van een aantal nieuwe kostenposten. Voor de volledige tekst van de adviesaanvraag van DUWO en het advies van de koepel, kijk hier. De zittende huurders zullen daar geen last van hebben, maar alleen nieuwe huurders worden de dupe. Wij vinden dit niet correct.

Ook wil DUWO doorgaan met huismeesterkosten in rekening te brengen. Dit is tegen ons advies, omdat veel kosten die onder deze noemer bij de huurders in rekening worden gebracht, zijn volgens Duwoners geen huismeesterkosten.

Aangezien huurders over servicekosten instemmingsrecht over hebben, zullen wij via de huurderskoepel laten weten dat wij dit niet zullen accepteren.

Duwoners zal dit aspect ook op lokaal en complexniveau aan de orde brengen. Momenteel betalen met name Opaallaan en Voorburgstraat/Poeldijkstraat fors voor diensten van mensen die niet als huismeester/conciërge rondlopen. DUWO heeft wat ons betreft hier wel wat uit te leggen.

Heb jij behalve de kosten over de huismeester nog meer vragen over de afrekening van de servicekosten of de huurverhoging neem dan contact op met Duwoners (info@duwoners.nl).