Huurderskoepel klapt uit elkaar

Huurderskoepel klapt uit elkaar

Op initiatief van Duwoners is er vanaf najaar 2009 opnieuw een poging gedaan om een koepel voor alle huurders van DUWO op te richten. Met de haven in zicht, is deze nieuwe poging onlangs toch gestrand. Heel jammer, zeker gezien de enorme hoeveelheid tijd en energie die erin gestoken is. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen en de visie van Duwoners hierop.

Bij de hernieuwde poging om een koepel op te richten waren alleen de huurdersorganisaties VBU, ABo/WijWonen en Duwoners betrokken. In de afgelopen tijd waren er diverse bestuurswisselingen en stokte het proces met regelmaat. Toch slaagden de partijen erin om eind 2010 een tijdelijke samenwerkingovereenkomst te sluiten die begin 2011 formeel bekrachtigd werd. Een belangrijk element in de samenwerkingsovereenkomst was een begroting waarvan het schrijven van adviezen meer dan 1/3 van het budget vormt ( € 15.000). Ondanks deze overeenkomst kwam het in 2011 helaas niet echt tot een hechte en daadkrachtige samenwerking tussen de drie clubs.

In een vergadering met DUWO in oktober 2011 omtrent de definitieve beslissing rondom de koepel werd besloten om nog even door te gaan met proefdraaien. Met een nieuwe inhoudelijke ondersteuningsorganisatie zou minimaal een tweetal adviesprocedures doorgelopen worden. Per 1 juni 2012 zou de koepel in oprichting een besluit nemen om wel of niet definitief door te gaan. Onder begeleiding van TeamWonen (Leiden), leken de neuzen in de eerste zes maanden van 2012 ook steeds meer in dezelfde richting te wijzen en werden er duidelijke stappen gezet naar het definitief formaliseren van de huurderskoepel.

Iets later dan gepland, namelijk op 9 juni jongstleden, was er een themamiddag waarin de besturen van de drie huurdersorganisaties de afgelopen periode als huurderskoepel in oprichting evalueerden. Onder deskundige leiding Henri Zegers van TeamWonen werd gediscussieerd over de bereikte resultaten en de verwachtingen voor de toekomst. Hoewel alle partijen het belang van een koepel inzagen, bleek met name de financiën en het schrijven van de adviezen een struikelblok te vormen.

In de loop van de week bleek dat er toch onvoldoende vertrouwen was om samen door te gaan als koepel en deze beslissing werd ook medegedeeld aan DUWO in de koepelvergadering van 14 juni 2012. Dit betekent dat de samenwerkingsovereenkomst niet wordt verlengd en DUWO het overleg over zaken van algemeen beleid weer met de afzonderlijke huurdersorganisaties moet voeren. Eventueel kunnen zaken ook op vestigingsniveau (Delft of Amsterdam) worden besproken. DUWO heeft nu ook geen reden meer om de Huurdersraad Vulcanusweg (Delft), die niet betrokken was bij de huurderskoepel, buiten te sluiten van overleg en advisering over bovenlokale onderwerpen.

Duwoners betreurt de gang van zaken maar heeft vanaf de eerste pogingen in 2007 om tot een koepel komen duidelijk aangegeven wat haar motieven waren. Volgens Duwoners moet een huurderskoepel goed ondersteund worden door een ambtelijk secretariaat dat meedenkt hoe het beleid van DUWO het best beïnvloed kan worden en dat helpt met de advisering. De besturen van de huurdersorganisaties van DUWO worden voornamelijk gevormd door studenten, die bijna per definitie beginners zijn op het gebied van huurdersproblematiek, en daarnaast vaak voor hooguit een jaar beschikbaar zijn. Om goed en gedegen tegenspel te kunnen bieden aan een professionele organisatie als DUWO kan men haast niet anders dan professioneel ondersteund de gesprekken met de verhuurder aan te gaan om vervolgens goed onderbouwde adviezen te kunnen schrijven.

In het overleg van 14 juni jongstleden bleken de meningen te verschillen over de wijze hoe de ondersteuningsorganisatie ingezet moet worden. Duwoners stelt zich op het standpunt dat het onwenselijk is om nog meer te beknibbelen op het budget voor professionele begeleiding en advisering. Het compromis dat in maart 2011 gesloten werd (de samenwerkingsovereenkomst), vormt voor Duwoners een absoluut minimum. Duwoners vindt dat de kwaliteit van de adviezen, die vaak in korte tijd geschreven moeten worden alleen op deze wijze voldoende gestalte kan krijgen. Het is jammer dat wij onze collega’s hiervan onvoldoende hebben kunnen overtuigen en de drie partijen dus geen overeenstemming konden bereiken om een huurderskoepel te vormen. 

Reacties

Onder een aantal besturen hebben de leden van de vereniging ABo/WijWonen vanaf 2007 voor deze koepel gekozen. Een volledig democratisch proces waarbij het bestuur telkens een mandaat en doelstelling heeft meegekregen. Om dan te vallen over een centenkwestie is wel heel frustrerend.

Het punt studentenbesturen zou niet mogen worden vergeten. Commitment is soms te kort en niet altijd super intensief. Toch worden deze mensen gekozen en dan zou een goede ondersteunende organisatie binnen een koepel organisatie juist prima kunnen helpen.

Zo'n twee weken geleden aan onze voorzitter nog tekst en uitleg gevraagd over het tot medio september uitstellen van een op kort termijn te houden Algemene Ledenvergadering. Hieruit kwam dat het niet nuttig was te veel vergaderingen bij een te roepen en dat er ontwikkelingen waren op het vlak van de huurderskoepel en het participatieregelement. Tussentijds door derde geinformeerd dat de vorige voorzitster 6 feb 2012 zou tekenen voor een alternatieve huurderskoepel (http://interstedelijkhuurdersoverleg.nl/) en bij het openbaren van het klappen van de officiele huurderskoepel lijkt zo'n verhaal zelfs haast te kloppen. Lijkt dus tijd voor een goed gesprek met onze voorzitter. Dit soort dingen kunnen echt niet!

@Duwoners, namens een aantal leden in iedergeval hartelijk dank voor jullie tijd en moeite! Een voortrekkersrol is altijd een moeilijke en met mijn ervaringen in de huurdersvertegenwoordiging te vaak een dankloze. Hierbij dus zeker niet!