DUWO breidt verder uit in de Randstad

DUWO heeft onlangs officieel aangekondigd dat het voornemens is om te fuseren met een andere woningcorporatie. Immers op 11 juli jl. werd door DUWO en SLS Wonen een intentieovereenkomst ondertekend ter voorbereiding van een juridische fusie van beide corporaties. Momenteel heeft SLS Wonen ruim 5000 woningen voor studenten in Leiden en DUWO krap 600 woningen in deze stad. Hoe de vestiging in Leiden er precies uit zal komen te zien na de fusie is nog niet duidelijk, maar dat zal de komende maanden wel duidelijker worden.

Omdat wettelijk gezien de huurdersorganisaties in staat moeten worden gesteld hun mening over een ingrijpende fusie te kunnen geven, zijn er al een aantal overeenkomsten geweest waarbij Duwoners kennis heeft mogen maken met SLS Wonen en de huurdersorganisatie BRES. De huurdersorganisaties werden al eerder op de hoogte gesteld omdat beide woningcorporaties al op 1 januari aanstaande willen fuseren. Na de zomer zullen we samen met de andere huurdersorganisaties met een definitief advies over de voorgenomen fusie komen.

In de media circuleren ook geruchten dat DUWO in de race zou zijn om woningen van Vestia in Rotterdam en Den Haag over te nemen. Of dit gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar DUWO heeft wel laten weten dat ze inderdaad wel geinteresseerd zijn. Mocht er meer nieuws zijn dan zal Duwoners dit ook bekend maken op deze website.

Nagekomen bericht 19 augustus 2012:

Parool meldt op 16 augustus dat IKEA studentenflats gaat bouwen in Nederland. De Zweden hebben een intentieverklaring getekend met woningcorporatie Duwo.De flats hebben studentenkamers van 17,5 vierkante meter groot, en zullen vergelijkbaar volgens het DUWO-ShortStay concept worden voorzien van goedkope Zweedse meubeltjes en ander huisraad. Volgens de Volkskrant worden de flats vooral in Delft en Amsterdam gebouwd, waar de nood het hoogst is.

Gerelateerde nieuwsberichten