Bestuursleden

Kay Rutten - Voorzitter
 

de voorzitter

Nadere gegevens over wie dit is en wat hij doet, zijn helaas bij de redactie niet bekend. Deze persoon wordt vooral bij sociale activiteiten waargenomen.

 

 

 

 

 

 


E-mail: kay@duwoners.nl 

 

Florien Dusseldorp - Secretaris

FlorienHallo allemaal! Ik ben een student geneeskunde, nu vijfde jaars dus druk met mijn co-schappen. Duwoners is voor mij het eerste bestuur waarin ik participeer. Ik vind het leuk om mij bezig te houden met het adviseren over de beleidsvoering van DUWO. Het is goed om te zien dat je toch zeker invloed kan hebben als huurdersorganisatie en dat de imput van huurders daar erg belangrijk voor is! We waarderen actieve bewoners dan ook erg en stimuleren het vormen van bewonerscommissies. Want ook studenten hebben rechten als huurders! 
 
E-mail: florien@duwoners.nl 

 

Karien Stam - Penningmeester

Karien

Ik ben Karien en hoop binnenkort af te studeren als fysiotherapeut. Daarna ga ik starten met de master bewegingswetenschappen aan de VU. In dit bestuur ben ik actief als Penningmeester en heb ik de portefeuille Bewonerszaken onder mijn hoede. We proberen de huurders zo veel mogelijk te ondersteunen, stimuleren en activeren. De meeste huurders realiseren zich niet dat ze ook bepaalde rechten hebben. Daarvoor zijn bewonerscommissies erg belangrijk, als commissie praat je namens het hele complex en ben je veel sterker tegenover de verhuurder dan als individu. Ook hebben bewonerscommissies wettelijke rechten in het overleg met de verhuurder. Er zijn nu een aantal actieve bewonerscommissies binnen Amsterdam.  Deze commissies proberen wij ook met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaars ervaringen kunnen delen. 

E-mail: karien@duwoners.nl 

 

Jeroen Creuwels - Algemeen bestuurslid

File 11Jeroen is bioloog/datamanager en werkt op Naturalis in Leiden. Hij woont op het DUWO-complex Vosmaerstraat. Samen met Fred van der Vlist behoort hij tot de groep huurders die Duwoners opgericht heeft. Als voorzitter van de bewonersvereniging Vosmaerstraat heeft hij de afgelopen 15 jaar drie verschillende woningbouwcorporaties als eigenaar van zijn pand zien langskomen. Dat ging niet altijd even goed, vaak omdat men vergeet huurders in het overleg te betrekken. Ondanks alles blijft zijn motto optimistisch: "Communiceren kun je leren!"

E-mail: jeroen@duwoners.nl

 

Fred van der Vlist - Algemeen bestuurslid

File 12

Fred van der Vlist heeft Duwoners opgericht en loopt al langer mee in de huurdersbelangenwereld. Momenteel werkzaam als teamleider bij het Wijksteunpunt Wonen West. "Goede huisvesting is een primaire levensbehoefte. Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van DUWO is het voor huurders noodzakelijk om samen te werken en hun krachten te bundelen. Ik maak me wat dat betreft ook wel zorgen over de forse expansie van DUWO in de laatste jaren. Het is merkbaar dat dit een grote druk legt op de werkorganisatie.” 

E-mail: fred@duwoners.nl