Bestuursleden

Imane Belhadj - Voorzitter

 

Jeroen Creuwels - Waarnemend penningmeester/secretaris

File 11Jeroen is bioloog/datamanager en werkt op Naturalis in Leiden. Hij woont op het DUWO-complex Vosmaerstraat. Samen met Fred van der Vlist behoort hij tot de groep huurders die Duwoners opgericht heeft. Als voorzitter van de bewonersvereniging Vosmaerstraat heeft hij de afgelopen 15 jaar drie verschillende woningbouwcorporaties als eigenaar van zijn pand zien langskomen. Dat ging niet altijd even goed, vaak omdat men vergeet huurders in het overleg te betrekken. Ondanks alles blijft zijn motto optimistisch: Communiceren kun je leren!

E-mail: jeroen@duwoners.nl

 

Fred van der Vlist - Algemeen bestuurslid

File 12

Fred van der Vlist met 58 jaar het 'fossiel' van het bestuur van Duwoners. Werkzaam als teamleider bij het Wijksteunpunt Wonen West. "Goede huisvesting is een primaire levensbehoefte. Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van DUWO is het voor huurders noodzakelijk om samen te werken en hun krachten te bundelen. Ik maak me wat dat betreft ook wel zorgen over de forse expansie van DUWO in de laatste jaren. Het is merkbaar dat dit een grote druk legt op de werkorganisatie.” 

E-mail: fred@duwoners.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen gerelateerde nieuwsberichten