Uitgebrachte adviezen

Voor een uitgebreide toelichting op adviesaanvragen in het algemeen klik hier. Hieronder volgt een opsomming van alle adviezen:
(klik op een advies om de bijbehorende documenten te zien):

2015:
Leefbaarheidsbudget 

2014:
Servicekostenabonnement 
Aankoop Deventer
Aanpassing Huurvoorwaarden 
Huismeesterkosten
Huurverhoging 2014
Openingstijden
Meerjarenbegroting 2015-2019 

2013:
Instemrecht urgent woningzoekenden
Afsluiten parkeerterrein Opaallaan
Huurverhoging 2013
Automatische Incasso
Afschaffen waarborgsommen Accomodate
Aangepaste meerjarenbegrotingen
Werkplan
Afschaffen mutatie-inspecties zelfstandige woningen
Opaallaan

2012:
Meerjarenbegroting 2012-2016 (in Koepelverband)
Wijzigingen en instemrecht Servicekostenbeleid (in Koepelverband)
Klantvisie
Huurverhoging 2012
Fusie SLS
Afschaffen mutatie-inspecties onzelfstandige woningen
Huurderscommissaries
Meerjarenbegroting 2013-2017 

2011:
Beleidswijzigingen in het kader van StudentenWoningWeb 
Internet- en televisieaansluitingen
Meerjarenbegroting 2011-2015 
Jaarlijkse huurverhoging
Voordracht lid Raad van Commissarissen DUWO (in Koepelverband)
Afschaffing mutatie-inspecties (in Koepelverband)
Additioneel advies Internet- en televisieaansluitingen (in Koepelverband)

2010:
Jaarlijkse Huurverhoging
Huismeesterkosten
Verkooplijst vestiging Amsterdam
Aanvulling Verkooplijst
Campuscontracten
Koers en Doelen

2009:
Jaarlijkse huurverhoging
Huurbeleid
Campuscontracten
Verkoopbeleid
Meerjarenbegroting 2010-2014
Verkooplijst Amsterdam

2008:
Aanpassingen huurcontract
Campuscontracten 30+
Jaarlijkse huurverhoging
Meerjarenbegroting 2009-2013

 
 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen gerelateerde nieuwsberichten