Voorzitter
Duwoners...

Jim
Niemeijer

Hallo! Ik ben Jim Niemeijer en woon op het complex Kraanspoor in Amsterdam-Noord. Ik
studeer Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Mijn functie bij Duwoners is voorzitter. Als
voorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het bestuur.
Daarnaast woon ik vergaderingen met externe partijen bij en voer ik ook algemenere taken
uit, zoals het schrijven van beleidsadviezen. Op deze manier zet ik me in voor Duwoners om
de belangen van de huurders te kunnen behartigen en waarborgen.
In mijn vrije tijd ben ik fervent drummer, doe aan karate en spreek ik graag af met vrienden!