Algemeen bestuurslid
Duwoners...

Kimberly
Noorden

Hey! Zoals je hierboven kunt lezen, ben ik Kimberly Noorden. Ik studeer Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en woon op de Spinozacampus. Binnen Duwoners vervul ik de rol van algemeen bestuurslid. Dit houdt in dat ik me bezig houd met diverse zaken en hier ook adviezen over schrijf.