Penningmeester
Duwoners...

foto penningmeester

Marie
van der Linden

Hi! Mijn naam is Marie van der Linden. Ik heb de master filosofie gedaan aan de Universiteit
van Amsterdam, en ik doe daar nu de lerarenopleiding filosofie. Ik woon op de Krelis
Louwenstraat. Als penningmeester beheer ik de financiën van Duwoners en maak ik de
financiële jaarrekening voor in het jaarverslag.