Huurders-
informatie

Duwoners krijgt regelmatig vragen over diverse onderwerpen die voor meer- dere huurders belangrijk kunnen zijn en waarvoor je niet bij DUWO terecht kan. Voor vragen over gewone huurderszaken moet je bij DUWO zijn. Ook voor klachten in principe eerst contact opnemen met DUWO (www.duwo.nl) en wij raden aan dit zoveel mogelijk schriftelijk te doen.

Compensatieregeling DUWO bij storingen

Heb je vanwege een storing een tijd geen (warm) water, stroom of gas? Dan heb je wellicht recht op een compensatievergoeding van DUWO. Dit hangt af van het feit of het gaat om een externe of interne storing. Gaat het om een interne storing die langer dan 24 uur duurt? Dan krijg je een compensatievergoeding.

Waarom is dit onderscheid van belang?

Doordat DUWO zakelijke contracten met energiebedrijven heeft gesloten, gelden hiervoor niet de bepalingen van de Warmtewet bij storingen (zoals compensatie bij storingen). De netwerkbeheerder heeft de aansprakelijkheid bij grootverbruik contracten vaak volledig uitgesloten. Met een grootverbruikaansluiting kan er worden geleverd tegen een gereduceerd tarief. Dat is een voordeel voor de huurder.

Het verschil tussen externe en interne storingen

Externe storingen liggen bij de netbeheerder of (warmte)leverancier. Hiervoor verstrekt DUWO geen vergoeding. Onder interne storingen vallen storingen aan een opwekkingsinstallatie of distributiesysteem tot de woongroep/etage. DUWO geeft een vergoeding vanaf 24 uur. De teller begint te tikken zodra DUWO bekend is met de storing. Is er sprake van overmacht (brand, explosie, storm e.d.)? Dan wordt er geen vergoeding uitgekeerd.

Hoeveel vergoeding krijg ik?

De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het Besluit Huurprijzen Woonruimte. De vergoeding is gekoppeld aan het gebrek en beperking van het huurgenot. Afhankelijk van welk huurgenot wordt aangetast, krijg je tot 60% van je kale huurprijs.

Het huurgenot wordt opgedeeld in drie delen: koken, sanitair, wonen en/of slapen. Bepaal welk huurgenot is aangetast. 1 van de 3 is 20% van je kale huurprijs. 2 van de 3 is 40% van je kale huurprijs. 3 van de 3 is 60% van je kale huurprijs. Vul de percentage in onderstaande formule. Bepaal vervolgens hoeveel je per dag aan kale huur betaald en voor hoeveel dagen de storing heeft plaatsgevonden.

compensatievergoeding = % van dagelijkse kale huur x aantal dagen van storing 

Kom je er niet helemaal uit? Bekijk anders het volgende document van DUWO voor meer informatie en een rekenvoorbeeld. Compensatieregeling DUWO bij storingen

Je kan natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Gemeentebelasting vervalt…

Het antwoord is simpel: nee. In Amsterdam is de verhuurder (DUWO) vanaf 2012 verplicht de gemeentelijke belastingen te innen bij onzelfstandige woningen (“kamers”). Hierdoor is voor deze huurders de mogelijkheid vervallen om kwijtschelding voor deze belastingen aan te vragen. DUWO krijgt nu de aanslagen van het hele complex en zal deze kosten verhalen op de huurders. Huurders van zelfstandige woningen kunnen dus wel kwijtschelding aanvragen.

Gemeentelijke belastingen die van belang zijn…

Gemeentelijke belastingen die van belang zijn, zijn de afvalstoffenheffing (AFV, voor het ophalen en verwerken van huisvuil en grofvuil) en de zuiveringsheffing (ZH, voor de reiniging van het afvalwater) die via Waternet loopt. Duwoners vindt het een oneerlijke situatie dat onzelfstandige huurders voor deze belastingen geen kwi- jtschelding kunnen aanvragen. In andere gemeentes is dat beter geregeld (zie Delft, Leiden). Wij zullen hier voor gaan lobbyen dat er in Amsterdam ook Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) komt.

Eind 2014 is naar huurders van een aantal Amsterdamse complexen met onzelfstandige woningen een email verstuurd waarin gemeld werd dat de gemeentelijke belastin- gen (AFV en ZH) geïnd zullen worden via DUWO. Bij de meeste complexen gebeurt dat al, maar bij oudere complexen was dat nog niet overal het geval. Duwoners is daarom om advies gevraagd. Wij hebben aanbevolen om deze kosten periodiek – dus per maand – als een voorschot in rekening te brengen, zodat de huurder niet ineens voor grote onverwachte verrassingen komt te staan als DUWO een factuur stuurt met het hele bedrag. Het is wel verstandig de bedragen te controleren. Indien je niet eens met het bedrag (dit is in te zien op MijnDUWO) dan kan jealtijd bij DUWO om opheldering vragen. Mocht je er met DUWO niet uitkomen dan kun je uiteraard altijd ook bij Duwoners aankloppen voor advies.

Kijk eventueel voor meer informatie over dit onderwerp ook op de DUWO-website.