Huurders-
informatie

Duwoners krijgt regelmatig vragen over diverse onderwerpen die voor meer- dere huurders belangrijk kunnen zijn en waarvoor je niet bij DUWO terecht kan. Voor vragen over gewone huurderszaken moet je bij DUWO zijn. Ook voor klachten in principe eerst contact opnemen met DUWO (www.duwo.nl) en wij raden aan dit zoveel mogelijk schriftelijk te doen.

Gemeentebelasting vervalt…

Het antwoord is simpel: nee. In Amsterdam is de verhuurder (DUWO) vanaf 2012 verplicht de gemeentelijke belastingen te innen bij onzelfstandige woningen (“kamers”). Hierdoor is voor deze huurders de mogelijkheid vervallen om kwijtschelding voor deze belastingen aan te vragen. DUWO krijgt nu de aanslagen van het hele complex en zal deze kosten verhalen op de huurders. Huurders van zelfstandige woningen kunnen dus wel kwijtschelding aanvragen.

Gemeentelijke belastingen die van belang zijn…

Gemeentelijke belastingen die van belang zijn, zijn de afvalstoffenheffing (AFV, voor het ophalen en verwerken van huisvuil en grofvuil) en de zuiveringsheffing (ZH, voor de reiniging van het afvalwater) die via Waternet loopt. Duwoners vindt het een oneerlijke situatie dat onzelfstandige huurders voor deze belastingen geen kwi- jtschelding kunnen aanvragen. In andere gemeentes is dat beter geregeld (zie Delft, Leiden). Wij zullen hier voor gaan lobbyen dat er in Amsterdam ook Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) komt.

Eind 2014 is naar huurders van een aantal Amsterdamse complexen met onzelfstandige woningen een email verstuurd waarin gemeld werd dat de gemeentelijke belastin- gen (AFV en ZH) geïnd zullen worden via DUWO. Bij de meeste complexen gebeurt dat al, maar bij oudere complexen was dat nog niet overal het geval. Duwoners is daarom om advies gevraagd. Wij hebben aanbevolen om deze kosten periodiek – dus per maand – als een voorschot in rekening te brengen, zodat de huurder niet ineens voor grote onverwachte verrassingen komt te staan als DUWO een factuur stuurt met het hele bedrag. Het is wel verstandig de bedragen te controleren. Indien je niet eens met het bedrag (dit is in te zien op MijnDUWO) dan kan jealtijd bij DUWO om opheldering vragen. Mocht je er met DUWO niet uitkomen dan kun je uiteraard altijd ook bij Duwoners aankloppen voor advies.

Kijk eventueel voor meer informatie over dit onderwerp ook op de DUWO-website.