Het Laatste Nieuws…

Algemene Ledenvergadering 9 juni 2021…

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar, en jammer genoeg konden er weinig bewonersactiviteiten zijn. Desalniettemin is Duwoners zo goed als het kon doorgegaan met haar bestuursactiviteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. Dit jaar houden we onze algemene ledenvergadering (ALV) op 9 juni 2021. Tijdens de ALV evalueren we het afgelopen […]

Algemene Ledenvergadering 2020…

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar, en jammer genoeg konden er weinig bewonersactiviteiten zijn. Desalniettemin is Duwoners zo goed als het kon doorgegaan met haar bestuursactiviteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. Normaal houden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar. Eerst hebben we deze uitgesteld, in de hoop dat […]

Jaarverslag 2019 gepubliceerd…

Beste leden, Ondanks dat we dit jaar nog geen Algemene Leden Vergadering hebben kunnen houden, heeft Duwoners wel een jaarverslag gemaakt voor het afgelopen jaar. Hierin staat waar we ons mee hebben bezig gehouden, zoals adviezen uitbrengen, bewonerscommissies ondersteunen, en cursussen organiseren. Uiteraard staat ons financiële verslag er ook in. We wensen iedereen veel leesplezier. […]

Problemen met de huur door corona?…

Beste huurder van DUWO, Door de corona maatregelen die in stand zijn gezet, is er in korte tijd veel veranderd. Mensen hebben ineens hun baan verloren. Voor veel studenten die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een bijbaan, kan dit problematisch zijn. We hebben van meerdere kanten gehoord dat studenten moeite hebben om financieel rond […]

Beleid DUWO bij huurachterstand…

Door de recente uitbraak van het coronavirus zullen veel studenten een inkomstenbron missen. Dit kan voor sommigen problemen brengen bij het op tijd betalen van de huur. Het tijdelijk verlagen van de huren voor iedereen is voor DUWO echter geen optie. Ze willen wel soepeler omgaan met verzoeken tot het treffen van een betalingsregeling. Ook […]

Studenten Woonwensenonderzoek…

De Amsterdamse studentenvereniging ASVA heeft een woonwensenonderzoek opgezet waarbij zij inzichtelijk proberen te maken hoe studenten nu wonen en hoe zij zouden willen wonen. De resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang bij de onderhandelingen met de gemeente en woningcorporaties. Graag zouden wij jullie vragen om 5 minuten van je tijd te besteden om […]