Jaar verslagen
en statuten...

Ieder jaar brengt Duwoners een jaarverslag uit waarin de ontwikkelingen omtrent bewonerscommissies en adviezen aan DUWO naar voren komen. Verder worden de veranderingen rondom huurderszaken, communicatie en financiën uitgebreid besproken.

Hieronder volgt een opsomming van alle jaarverslagen, en onze statuten:
(klik op een verslag om de bijbehorende documenten te zien)