Wat doet
Duwoners...

Duwoners is de huurdersbelangenvereniging voor de huurders van DUWO in de regio Amsterdam. In deze regio, waar DUWO complexen heeft in Amsterdam, Hoofddorp en Haarlem, wonen in totaal ruim 7.500 huurders. De belangen van al deze huurders worden behartigd. (Er wonen ruim 3.300 huurders op Uilenstede, Amstelveen maar deze huurders hebben een eigen huurderorganisatie: VBU).

Uitgebrachte
adviezen

Hier vind je onze adviezen over diverse beleidsonderwerpen van DUWO.

Jaarverslagen…

Bekijk hier de jaarverslagen van Duwoners!

Leden vergaderingen

Lees hier de notulen en beleidsplannen.

Bestuursleden…

Het bestuur van Duwoners bestaat op dit moment uit 7 toppers, en 2 externe adviseurs. Klik op de pasfoto’s voor meer persoonlijke informatie over ons.

Kimberly Noorden
Voorzitter
Michel Mulder
Penningmeester
Olga Klepatska
Algemeen bestuurslid
Christa Jansen
Bewonerszaken
Roland Hes
Algemeen bestuurslid
Fred van der Vlist
Algemeen bestuurslid
Kamiel Fokkink
Algemeen bestuurslid
Nanouk de Jong
Adviseur
Jeroen Creuwels
Adviseur