Uitgebrachte
adviezen...

Voor een uitgebreide toelichting op adviesaanvragen in het algemeen klik hier. Hieronder volgt een opsomming van alle adviezen:

2024…

ADVIES HUURVERHOGING 2024

2023…

ADVIES PAKKETWANDEN

ADVIES HUURVERHOGING 2023

2022…

ADVIES HUURVERHOGING 2022

2021…

ADVIES WERKPLAN 2022 EN MEERJARENPROGNOSE 2022-2026

ADVIES AANPASSEN DATUM VOORSCHOTTEN SERVICEKOSTEN

ADVIES ONDERNEMINGSPLAN

ADVIES AANPASSEN TARIEF SERVICEKOSTEN

ADVIES HUURVOORWAARDEN

2020…

ADVIES HUURPIJSBELEID

ADVIES WIJZIGING SCHOONMAAKKOSTEN ACCOMMODATE

ADVIES HUURVERHOGING

ADVIES WERKPLAN 2020

ADVIES ONDERHUURBELEID

2019…

ADVIES CAMERABELEID

ADVIES HERZIENING AFSTANDSCRITERIUM EN INSCHRIJFDUUR ROOM

ADVIES BALANS MIXED HOUSING

ADVIES DUURZAAMHEIDSBELEID

2018…

ADVIES VERKOOPBELEID

ADVIES ACCOMODATE CONTRACT

ADVIES ENERGIEBELASTING TERUGGAVE

ADVIES KENNISWERKERS CONTRACT

ADVIES ZONNEPANELEN

2017…

ACCOMMODATE-OVEREENKOMST

ADVIES DUWONERS RENOVATIE EN SLOOP

ADVIES ONDERNEMINGSPLAN

2015…

LEEFBAARHEIDSBUDGET

2014…

SERVICEKOSTENABONNEMENT

AANKOOP DEVENTER

AANPASSING HUURVOORWAARDEN

HUISMEESTER KOSTEN

HUURVERHOGING

OPENINGSTIJDEN

2013…

INSTEMRECHT URGENT WONINGZOEKENDEN

AFSLUITEN PARKEERTERREIN OPAALLAAN

HUURVERHOGING 2013

AUTOMATISCHE INCASSO

2012…

MEERJARENBEGROTING 2012-2016

WIJZIGINGEN & INSTEMRECHT SERVICEKOSTENBELEID (IN KOEPELVERBAND)

KLANTVISIE

AFSCHAFFEN MUTATIE-INSPECTIES ONZELFSTANDIGE WONINGEN

2011…

PARKEERPLAATS ROTTUMEROOG

INTERNET- EN TELEVISIEAANSLUITINGEN