Adviesaanvraag herziening afstandscriterium en inschrijfduur ROOM

In mei 2019 ontving Duwoners een adviesaanvraag met betrekking tot de herziening van het afstandscriterium. Het afstandscriterium is in feite een voorrangsregeling voor studenten die in een bepaalde periode voorrang krijgen op een woning. De naam zegt het al: de afstand van de huidige woonplaats tot de onderwijsinstelling bepaalt of de (met name gericht op eerstejaars) student in aanmerking komt voor voorrang. Indien een student meer dan twee uur reistijd zou hebben, kwam hij of zij in aanmerking.

DUWO stelde in de adviesaanvraag voor om deze regeling te herzien. De nieuwe regeling zou zijn dat de hemelsbrede afstand gehanteerd zou worden. Op het moment dat een (aankomende) student op meer dan 70 kilometer afstand zou wonen, zou de student in aanmerking komen voor voorrang.

Duwoners heeft in een reactie aangegeven dat zij negatief adviseren op het voorstel. In de adviesaanvraag stonden enkele bepalingen waarin Duwoners zich kon vinden. Zo is Duwoners het eens met DUWO dat het beleid omtrent voorrangsregelingen transparant dient te zijn en dat de acute woningzoekenden, voor wie de nood hoog is, voorrang moeten kunnen krijgen.

Onder aan de streep blijft het echter zo dat het grootste deel van de studenten met het openbaar vervoer naar de onderwijsinstellingen gaan. Dit geeft dan ook de beste indicatie van reistijd. Weinig studenten komen met de auto, dus de hemelsbrede afstand is geen goede indicatie voor hoe lang iemand op en neer moet reizen. Volgens ons dient de voorrangsregeling dus ook afgestemd te worden op de reistijd met het openbaar vervoer.

Dit standpunt hebben we onderbouwd met verschillende praktijkvoorbeelden.

Eind augustus is een reactie van DUWO ontvangen, waarin is aangegeven dat de huidige regeling wordt behouden. Dit stemt Duwoners dan ook zeer tevreden.

 

Inschrijfduur ROOM

 

Tegelijkertijd ontving Duwoners een adviesaanvraag voor de verlenging van de inschrijfduur bij Room.nl. De voorgenomen wijziging was om de inschrijfduur te verlengen van 8 naar 10 jaar. Duwoners heeft aangegeven dat zij hiermee akkoord zijn gegaan. Deze voorgenomen wijziging zal dan ook worden uitgevoerd.