Brand Krelis Louwencomplex

Beste bewoners,

Ook ons heeft vrijdag het bericht over de brandstichting in het Krelis Louwencomplex bereikt. Wij zijn zeer geschokt te horen dat het motief hierachter LHBTI+-gerelateerd is. Duwoners is uiteraard in gesprek met DUWO over de brandstichting en hoe dergelijke incidenten in het vervolg voorkomen kunnen worden.

Hierbij willen wij benadrukken dat wij geweld tegen LHBTI+-community of andere (minderheids)groeperingen afkeuren. Om onze steun te laten zien zullen wij de bewoners van het Krelis Louwencomplex voorzien van regenboogbuttons.