Duwoners adviseert tegen voorgestelde huurverhoging door DUWO

Op 31 januari jl. verzocht DUWO ons om een advies omtrent het door hun voorgenomen voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2024. Duwoners heeft kritisch geadviseerd tegen het voorgestelde plan van DUWO om de huren per 1 juli 2024 met 5,3% te verhogen. Dit advies is geformuleerd na een zorgvuldige evaluatie van het voorstel en de afwezigheid van een gedetailleerde onderbouwing vanuit DUWO.

Duwoners heeft in het verleden al benadrukt hoe belangrijk een transparante cijfermatige onderbouwing is om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over huurverhogingen. Dit jaar, net als vorig jaar, ontbreekt deze essentiële informatie in het voorstel van DUWO, wat ons verhindert inhoudelijk akkoord te gaan met de voorgestelde huurverhoging.

Gezien de huidige inflatie van 3,2%, zijn wij teleurgesteld dat DUWO heeft gekozen voor een aanzienlijk hogere verhoging zonder duidelijke rechtvaardiging. Dit staat haaks op de Overlegwet, die benadrukt dat huurverhogingen het resultaat moeten zijn van onderhandelingen tussen huurders en verhuurders, met een gelijkwaardige uitwisseling van informatie.

Verder adviseren wij negatief over de implementatie van Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) door DUWO. Dit beleid lijkt zowel de Nationale als Amsterdamse prestatieafspraken te negeren, die bedoeld zijn om doorstroming te bevorderen en investeringen in kwaliteit en duurzaamheid te ondersteunen. De toepassing van IAH door DUWO voldoet niet aan deze criteria, en er is geen verantwoording afgelegd over de besteding van deze inkomsten.

Als resultaat van deze evaluatie kunnen wij alleen instemmen met een huurverhoging van maximaal 3,2%, in lijn met de huidige inflatiecijfers. We roepen DUWO op om de voorgestelde huurverhoging te heroverwegen en een meer gebalanceerde aanpak te hanteren die recht doet aan de belangen van alle huurders.

Lees hier de adviesaanvraag van DUWO
Lees hier het volledige advies wat wij hebben geschreven