Ondersteuning Renovatie Opaallaan

DUWO kondigde ons begin 2022 aan de kamers van drie torens (1, 8 en 10) op de Opaallaan te willen gaan verzelfstandigen. Dit samen met het groot onderhoud wat gezien de leeftijd van de gebouwen ook dient plaats te vinden. De werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat dit alleen kan als de torens leeg zijn. De werkzaamheden zullen (in een soort van treintje) per toren gaan plaatsvinden. Daarvoor dient per toren 70% van de bewoners in te stemmen met de voorgestelde renovatie én bijbehorend sociaal plan. In dit sociaal plan zijn verhuisvergoedingen en gegarandeerde herhuisvesting op het complex aangeboden voor huurders die nog ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling.

Toren 1 dient volgens de planning op 1 juli 2023 leeg te zijn. Toren 8 februari 2024. Toren 10 oktober 2024.

DUWO heeft eind 2022 de bewoners van toren 1 gevraagd om in te stemmen met de renovatie. Onlangs maakte DUWO ons bekend dat 80% van de huurders van toren 1 ingestemd heeft met de renovatie. Deze kan dus doorgaan. Toren 1 moet op 1 juli 2023 leeg zijn. DUWO zal de overige 20% van de bewoners aansporen om akkoord te gaan met de renovatie. Indien noodzakelijk zal DUWO de gang naar de rechter maken. Die toetst dan aan wetboek no 7 artikel 220

Huurders in torens 1, 8 en 10 die informatie en ondersteuning van Duwoners willen met betrekking tot de aangekondigde renovatie kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen.