Algemeen bestuurslid
Duwoners...

Fred
van der Vlist

Hi! Ik ben Fred en samen met Jeroen stond ik aan de wieg van Duwoners. Ik werk bij Stichting !WOON vestiging West als teamleider. Goede huisvesting is een primaire levensbehoefte. Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van DUWO is het voor huurders noodzakelijk om samen te werken en hun krachten te bundelen.