Toelichting op adviesaanvragen

Wat zijn adviesaanvragen?
Wanneer DUWO een wijziging wil doorvoeren in haar beleid en/of beheer, dan is zij verplicht om daarover advies te vragen aan Duwoners. In een adviesaanvraag staat uitgebreid geschreven welke veranderingen DUWO wil toepassen, en waarom zij dit nodig vinden.

Hoe gaat een adviesaanvraag in zijn werk?
Na het indienen van een adviesaanvraag door DUWO heeft Duwoners zes weken de tijd om te reageren. Daarbij kijken wij of er genoeg kennis in huis hebben om het advies zelf te schrijven, of dat wij de hulp inschakelen van een professional. Duwoners kan vóór het indienen van het uiteindelijke advies DUWO natuurlijk om nadere toelichting vragen. Normaal gesproken geven wij in ons advies een conclusie, waarin wij een positief of negatief oordeel vellen over de voorgestelde wijzigingen.

Ook bij een negatief advies kan DUWO haar plannen doorzetten. Slechts in het geval dat er wijzigingen worden voorgesteld in het servicekostenpakket, hebben de huurders instemmingsrecht en moeten deze in meerderheid positief oordelen. Na het indienen van ons uiteindelijke advies heeft DUWO de plicht om op onze op- en aanmerkingen een reactie te schrijven. Eventueel zal Duwoners daarna nog vervolgstappen nemen.

Hoe is het overzicht van de relevante documenten gestructureerd?
Deze staan gesorteerd op jaar waarin het advies werd uitgebracht. De link leidt tot een aparte pagina voor elk advies. Hierop staat in PDF-vorm eerst DUWO’s adviesaanvraag, daaronder eventuele vragen en/of opmerkingen, vervolgens het advies dat Duwoners hierop heeft uitgebracht, en tenslotte de reactie van DUWO.

In sommige gevallen heeft Duwoners nog een reactie gegeven op de reactie van DUWO, uiteraard zijn deze ook toegevoegd.

Waar vind ik een samenvatting van de adviezen en adviesaanvragen?
In elk jaarverslag is een korte beschrijving te vinden van de adviesaanvragen en van onze adviezen. De jaarverslagen zijn te downloaden op deze pagina.