Bewonerscommissie
Zijlsingel

Momenteel is er geen bewonerscommissie actief op de Zijlsingel. Wil jij je als bewoner van dit complex graag inzetten voor de belangen van de huurders die hier wonen? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor meer informatie over bewonerscommissies.

ALGEMEEN
Straat/straten: Zijlsingel 22
Postcodes: 2013 DN
Plaats: Haarlem

BC-LEDEN

CONTACT
bewoners@duwoners.nl

Nieuws Zijlsingel…

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023

Het afgelopen jaar stond in het teken van weer activiteiten uitvoeren die tijdens de pandemie niet mogelijk waren. Het belangrijkste is dat we als bestuur weer fysiek samenkwamenen voor onze bestuursvergaderingen. We konden ook weer op bezoek op complexen en leuke activiteiten en trainingen organiseren voor bewonerscommissies. Dit jaar organiseren we onze algemene ledenvergadering (ALV) […]

Reactie studenten en jongeren op Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Op 13 februari jl. heeft wethouder Pels haar Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) gepresenteerd. Dit is een groot beleidsdocument waar de plannen voor het woon- en bouwbeleid van de gemeente uiteen worden gezet.  Samen met zeven andere organisaties die de belangen van jongeren en studenten vertegenwoordigen, hebben wij een reactie gepresenteerd op deze AAV. Lees hier […]

Energietoeslag: Vraag het snel aan bij de gemeente

De Gemeente Amsterdam heeft een energietoeslag beschikbaar gesteld van € 1.000 / € 1.800 (afhankelijk van inkomen en vermogen) per huishouden. Als student kom je hier (nog) niet voor in aanmerking. Nu gebeurt het wel vaker dat studenten worden uitgesloten van dit soort maatregelen, vaak omdat er voor hen maatwerk wordt geleverd vanuit de centrale […]