Het Laatste Nieuws…

Afrekening Servicekosten 2021…

Vanaf  1 juli hebben jullie de afrekening  ontvangen van het voorschot op de servicekosten die je in 2021 hebt betaald. Als er een bewonerscommissie (BC) op het complex aanwezig is, heeft deze op hoofdlijnen gecontroleerd of deze kosten kloppen. De BC’s hebben hiervoor via Duwoners scholing ontvangen. Wanneer er geen BC actief is op jouw […]

Algemene Ledenvergadering 2022…

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar, en jammer genoeg konden er weinig bewonersactiviteiten zijn. Desalniettemin is Duwoners zo goed als het kon doorgegaan met haar bestuursactiviteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. Dit jaar houden we onze algemene ledenvergadering (ALV) in de avond van woensdag 8 juni 2022. Tijdens de ALV […]

Informatie over stichting !WOON…

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. !WOON is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het belang van de bewoners staat voorop. Het grootste deel van hun werk wordt betaald door de gemeente Amsterdam. Ook staat !WOON huurders bij in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie […]

Advies uitgebracht over het werkplan 2022 en de meerjarenprognose 2022-2026 van DUWO…

In november 2021 heeft Duwoners advies uitgebracht over DUWO’s werkplan 2022 en haar meerjarenprognose 2022-2026. Duwoners heeft deze onderwerpen in één advies behandeld vanwege het feit dat de meerjarenprognose en het werkplan een samenhang hebben. Maar ook omdat de aan deze onderwerpen gerelateerde overleggen in een erg laat stadium plaats hebben gevonden. Hierdoor had Duwoners […]

Advies uitgebracht over het aanpassen van de datum van de voorschotten voor de servicekosten…

In oktober dit jaar heeft DUWO advies gevraagd omtrent het wijzigen van de datum voor het voorschot van de servicekosten, omdat DUWO overstapt op een ander systeem en het veel kosten met zich mee brengt om de huidige werkwijze te behouden. Eveneens is het ook beter om de datum voor het voorschot van de servicekosten […]

Advies uitgebracht over het ondernemingsplan 2022-2026 van DUWO…

In september dit jaar heeft DUWO overleg gevoerd over het ondernemingsplan voor 2022-2026 In dit overleg konden Duwoners en andere huurdersorganisaties vragen stellen en opmerkingen maken over het ondernemingsplan zoals het is opgesteld door DUWO. In het ondernemingsplan bespreekt DUWO de zaken waaraan zij gaat werken. Duwoners is van mening dat dit document te algemeen is […]