Het Laatste Nieuws…

Reactie studenten en jongeren op Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting…

Op 13 februari jl. heeft wethouder Pels haar Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) gepresenteerd. Dit is een groot beleidsdocument waar de plannen voor het woon- en bouwbeleid van de gemeente uiteen worden gezet.  Samen met zeven andere organisaties die de belangen van jongeren en studenten vertegenwoordigen, hebben wij een reactie gepresenteerd op deze AAV. Lees hier […]

Brandveiligheid Zuiderzeeweg…

Naar aanleiding van de brand in Riekerhaven heeft de gemeente samen met de brandweer afgelopen december een onderzoek gedaan naar de woningen aan de Zuiderzeeweg. Zij hebben samen gebreken gevonden aan de brandveiligheid van woningen aan de Zuiderzeeweg. Het rapport van de gemeente is hier te lezen. De twee genoemde panden op pagina 6 behoren […]

Ondersteuning Renovatie Opaallaan…

DUWO kondigde ons begin 2022 aan de kamers van drie torens (1, 8 en 10) op de Opaallaan te willen gaan verzelfstandigen. Dit samen met het groot onderhoud wat gezien de leeftijd van de gebouwen ook dient plaats te vinden. De werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat dit alleen kan als de torens leeg zijn. De werkzaamheden […]

ZZW Proostmoment 2022…

Afgelopen oudejaarsdag vond er op de Zuiderzeeweg een evenement plaats om samen wat te eten met de bewoners en te proosten op het einde van het jaar alvorens iedereen oudejaarsnacht in dook. Dit werd door de bewonerscommissie van het complex georganiseerd. Lees hier hun verslag: Er was stamppot, glühwein, er werd geschilderd en muziek gemaakt, […]

Tussentijdse ALV op 4 januari 2023…

Een groot deel van ons bestuur vertrekt aan het eind van dit jaar. Daarom heeft Duwoners besloten om een tussentijdse algemene ledenvergadering (ALV) te houden met als belangrijkste agendapunt de bestuursverkiezing. We nemen dan ook formeel afscheid van de vertrekkende bestuursleden. Deze tussentijdse ALV vindt online plaats op woensdag 4 januari 2023 om 19:00. De ALV is dé mogelijkheid om jouw mening en ideeën te laten horen en kennis […]

Afrekening Servicekosten 2021…

Vanaf  1 juli hebben jullie de afrekening  ontvangen van het voorschot op de servicekosten die je in 2021 hebt betaald. Als er een bewonerscommissie (BC) op het complex aanwezig is, heeft deze op hoofdlijnen gecontroleerd of deze kosten kloppen. De BC’s hebben hiervoor via Duwoners scholing ontvangen. Wanneer er geen BC actief is op jouw […]