Advies aanpassing serviceabonnement

Op 28 november 2023 vroeg DUWO een advies aan voor een voorstel omtrent de kosten aanpassing van het serviceabonnement (hierna: SA). Het argument voor deze prijsverhoging is dat de prijzen van het SA op het moment niet kostendekkend zijn en DUWO naar een situatie toe wil gaan waarin dit wel het geval is. Hoewel dit argument volgens Duwoners gerechtvaardigd is, ontbreekt er onderbouwende informatie die nodig is om akkoord te gaan met dit voorstel. Duwoners geeft daarom een positief advies op dit voorstel, onder een aantal voorwaarden die in het advies uiteengezet worden.

Lees het volledige advies hier: Advies aanpassing serviceabonnement