Advies uitgebracht over het ondernemingsplan 2022-2026 van DUWO

In september dit jaar heeft DUWO overleg gevoerd over het ondernemingsplan voor 2022-2026 In dit overleg konden Duwoners en andere huurdersorganisaties vragen stellen en opmerkingen maken over het ondernemingsplan zoals het is opgesteld door DUWO. In het ondernemingsplan bespreekt DUWO de zaken waaraan zij gaat werken. Duwoners is van mening dat dit document te algemeen is opgesteld. Hierdoor is het lastig voor Duwoners om aanknopingspunten te vinden voor een zinvol advies. Wat Duwoners hierin vooral opmerkt, is dat hoewel vele plannen worden benoemd, er niet wordt ingegaan op de manier hoe dit kan worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is de duurzaamheidsambities van DUWO. Waar DUWO wel ingaat op wat zij wil bereiken, maar niet hoe zij dit wil bereiken. DUWO reageerde op ons advies door te stellen dat zij deze inhoudelijke uitwerkingen in andere meer gedetailleerde (jaar)plannen zal aangeven. Duwoners is echter van mening dat dit eveneens belangrijk is voor het ondernemingsplan voor de komende 4 jaren. Dit zorgt namelijk voor een duidelijker en controleerbaarder plan. Concluderend adviseert Duwoners dan ook negatief, omdat onvoldoende ingegaan wordt op de ‘hoe’-vraag van de plannen.

Het gehele advies kun je hier vinden