Advies uitgebracht over het aanpassen van de datum van de voorschotten voor de servicekosten

In oktober dit jaar heeft DUWO advies gevraagd omtrent het wijzigen van de datum voor het voorschot van de servicekosten, omdat DUWO overstapt op een ander systeem en het veel kosten met zich mee brengt om de huidige werkwijze te behouden. Eveneens is het ook beter om de datum voor het voorschot van de servicekosten op een andere datum te plannen dan de verhoging van de kale huur, zodat de werkdruk bij DUWO meer verdeeld is over het jaar.

Andere redenen die eveneens pleiten voor het wijzigen van de datum voor de aanpassing van het voorschot van de servicekosten is dat deze dan ook samenvalt met de jaarlijkse aanpassing van de door de overheid vastgestelde huurtoeslaggrenzen en ook met de wijziging van de tarieven waarop de servicekosten worden gebaseerd. Verder zorgt dit er ook voor dat University Housing de kamers eerder kan laten boeken door studenten.

De bovengenoemde argumenten die DUWO heeft aangegeven voor de wijziging van het de voorschot voor de servicekosten zijn voor Duwoners voldoende valide om hierover positief te adviseren. Deze wijziging zal ingaan per 1 januari 2023.

Ons gehele advies is hier te lezen.