Advies uitgebracht over het aanpassen van het tarief voor de servicekosten

In september 2021 heeft Duwoners advies uitgebracht omtrent het aanpassen van het tarief van het serviceabonnement. De aanleiding voor het verhogen van het tarief van het serviceabonnement is het geconstateerde verschil tussen de kosten van het klachtenonderhoud en de opbrengst van het serviceabonnement.

Voordat Duwoners advies uit kon brengen, zijn er eerst aanvullend evragen aan DUWO gesteld. Duwoners vroeg DUWO waarom eveneens ‘niet student’-huurders onder de vestiging Amsterdam ook per 01-01-2022 een verhoging krijgen van 7,17 procent, omdat deze huurders slechts 75 procent van het door hen gedoteerde bedraagt. DUWO antwoordde dat zij geen onderscheid willen maken tussen vestiging of complex. DUWO wilt alleen onderscheid maken tussen doelgroepen waarvan zij inschatten dat zij op een vergelijkbare manier gebruik maken van hun woning. DUWO voegde daar ook aan toe dat het verschil jaarlijks relatief groot is, aangezien er een klein aantal woning is voor deze ‘niet student’-huurders. Door deze huurders in een groep te plaatsen zou dit verschil worden gedempt.

Een andere vraag die Duwoners stelde was of er nadere specificering kon worden ontvangen over de werkzaamheden én de kosten aan de intercominstallaties. DUWO gaf aan dat dat niet kan gebeuren zonder dat er een aantal mensen voor een paar dagen aan het werk worden gezet. Hier is de mankracht niet voor.

Naar aanleiding van de informatie die Duwoners is verschaft, is vervolgens het advies uitgebracht. Hierin heeft Duwoners het standpunt ingenomen dat hoewel de tariefstijging in absolute getallen minimaal is, het principe prevaleert over de feiten. Duwoners is van mening dat het moet kunnen worden onderbouwd welke reparatieverzoeken op het serviceabonnement worden geboekt en welke niet.
Echter, Duwoners vindt dat DUWO onvoldoende inzage in heeft gegeven. Al met al, adviseert Duwoners wel positief over de voorgestelde aanpassing voor de verhoging van de kosten van het servicekostenabonnement per 1 januari 2022. Echter, dit is onder de nadrukkelijke voorwaarde dat in Q3 van 2022 een controleerbare inzage door DUWO wordt verstrekt in de gemaakte kosten vallend onder het serviceabonnement.

Het volledige advies kun je hier vinden!