ALV Duwoners 2016 goed bezocht

De Algemene Leden Vergadering (ALV). van 2016 was wederom goed bezocht! Sinds we begonnen zijn de bewonerscommissies actiever te benaderen krijgen we aanzienlijk meer bezoekers tijdens de ALV. Er waren iets minder leden op de ALV van 2 mei jl. dan de ALV vorig jaar, maar de input die we kregen van de aanwezigen tijdens de vergadering was er beoaald niet minder om. Door de opmerkingen en vragen weten we beter welke issues er momenteel spelen op de complexen, waar we ons nog meer op moeten richten, hoe we als huurdersorganisatie ons kunnen verbeteren en meer kunnen bereiken.

Tijdens de vergadering hebben we onder andere uitgelegd hoe we willen proberen ons budget voor bewonersinitiatieven –voor zover DUWO die niet vergoed- zoveel mogelijk te verdelen over alle actieve complexen. Ook werd duidelijk is dat er onder onze leden veel vragen zijn omtrent het nestorenbeleid en wat nestoren wel en niet mogen doen. Duwoners zal er dit jaar veel aandacht aan gaan besteden.

Een verslag van de ALV van Duwoners is hier te lezen.