Beleid DUWO bij huurachterstand

Door de recente uitbraak van het coronavirus zullen veel studenten een inkomstenbron missen. Dit kan voor sommigen problemen brengen bij het op tijd betalen van de huur. Het tijdelijk verlagen van de huren voor iedereen is voor DUWO echter geen optie. Ze willen wel soepeler omgaan met verzoeken tot het treffen van een betalingsregeling. Ook worden er geen incassokosten in rekening gebracht. Als jij in financiële problemen bent gekomen en moeite hebt met de huur betalen, is het dus belangrijk om contact op te nemen met DUWO en in gesprek te gaan, zodat er naar in communicatie naar oplossingen worden gekeken.
Bovendien is er een tijdelijke spoedwet van kracht, waardoor mensen tijdelijk niet uit hun huis kunnen worden gezet.
Meer informatie over deze onderwerpen kan worden gevonden op https://www.duwo.nl/coronavirus