Bewoners Spinozacampus krijgen compensantie voor extreem waterverbruik

Bewonerscommissie Spinozacampus heeft een akkoord met DUWO bereikt over compensatie voor de extreme kosten voor waterverbruik. Net als voorgaande jaren was er in 2017 weer een hele hoge waterrekening, maar DUWO neemt een groot deel van deze kosten voor haar rekening.

Begin september 2018 was er overleg tussen de BC Spinozacampus en DUWO over de afrekening servicekosten, met name over waterverbruik. Voor de derde keer op rij bleken de kosten voor waterverbruik op Dennenrodepad buitensporig hoog.

Duwoners was ook bij dit gesprek aanwezig en had het waterverbruik vergeleken met het complex Darlingstraat dat ook deel uitmaakt van de Spinozacampus. Opvallend was dat bij Darlingstraat het verbruik wel normaal is. In het gesprek erkende DUWO dat het probleem vooral de slecht functionerende vlotters bij de WC’s zijn. De vestigingsdirecteur merkte op dat in zulke gevallen maar liefst 9 liter water per minuut verloren kan gaan! Dan kan de rekening snel oplopen..

In augustus 2017 zijn de meeste defecte vlotters vervangen, maar over heel 2017 was het waterverbruik nog steeds veel te hoog. Vanaf die tijd wordt er maandelijks gemeten en omgerekend lijkt het verbruik nu vergelijkbaar met Darlingstraat. DUWO kondigde aan nog meer onderzoek doen om te zorgen dat nu ook echt alle problemen verholpen zijn. Belangrijk is dat alle bewoners onmiddellijk aangeven dat er problemen zijn met WC die blijven doorlopen of andere problemen, zodat DUWO actie kan ondernemen. Ook helpt het als deze klachten consequent ingediend worden als er weer hoog waterverbruik wordt geconstateerd. Het kan flink schelen in de kosten die je achteraf moet betalen!

Bewoners van Spinozacampus kun meer informatie bij hun eigen bewonerscommissie krijgen.

Spinozacampus in Amsterdam Zuidoost