Bewonerscommissie Krelis op bezoek bij DUWO

De bewonerscommissie van de Krelis Louwenstraat heeft onlangs het temperatuurprobleem op het complex besproken met DUWO en er zijn concrete afspraken gemaakt hoe DUWO dit wil gaan verhelpen.

Op 11 november werd de BC op het kantoor van DUWO uitgenodigd om over de hoge temperaturen in het complex te praten. Goed voorbereid en gewapend met een rapport van een thermisch ingenieursbureau (gesubsidieerd door Duwoners) ging de BC het gesprek aan. Namens DUWO waren bij het gesprek de vestigingsdirecteur, het hoofd bedrijfsbureau en de technische beheerder aanwezig, en ook Duwoners had één bestuurslid afgevaardigd.

Het rapport van KEI Advies (link naar het rapport) liet zien dat de kamertemperatuur constant minimaal 24-25 graden is, ook op koele dagen, met uitschieters tot boven de 30 graden. Op de gangen werden nog hogere temperaturen geconstateerd.

Meting van het plafond in één van de gangen op 5 augustus 2016. Hoewel het buiten nog geen 20 graden is, is het binnen boven de 28 graden. Via ventilatiekanalen stroomt er lucht naar binnen van 26 graden.

Drie van de 4 suggesties in het rapport om het binnenklimaat te verbeteren wees DUWO om diverse redenen af. DUWO ging wel akkoord met de meest effectieve en waarschijnlijk meest dure maatregel: het aanbrengen van een bypass in het ventilatiesysteem. Doordat het systeem nu geen uitlaatklep (“bypass”) heeft, wordt de warme buitenlucht die naar binnen gezogen nog eens extra verwarmd. DUWO garandeerde dat vóór de zomer een bypass wordt geplaatst die alleen in de warme maanden opengaat. Wel waarschuwde DUWO dat het mogelijk niet alle problemen kan oplossen, met name instraling door de zon kan een gebouw nog flink opwarmen.

Een nieuw probleem dat nog niet eerder was aangekaart door de BC is de koude lucht die in de koudere dagen de kamer in wordt geblazen. In november was een extreem koude maand en op Facebook-groep werd volop geklaagd over veel te koude temperaturen. DUWO zegde toe om binnen een week langs te komen en te proberen dit te verhelpen. Al met al, was het een constructief gesprek die veel opgeleverd heeft voor de bewoners op de Krelis Louwenstraat. We hopen dat de maatregelen effect zullen hebben en zowel in zomer als in de winter voor een aangename temperatuur in de kamer zorgen.