Bewonerscommissie Spinozacampus: At your service!

Bewoners van de Spinozacampus gaan dit jaar tot 200 euro minder betalen voor servicekosten door oplettendheid van de bewonerscommissie van de Spinozacampus. Tijdens de bespreking van de servicekostenafrekening bleek het waterverbruik op de Spinozacampus onrealistisch hoog te zijn.

Tijdens het jaarlijkse overleg over de servicekosten was de BC Spinozacampus en DUWO opgevallen dat het waterverbruik wel erg hoog was in 2015: in sommige blokken was het verbruik wel 3x hoger dan normaal. DUWO heeft naar allerlei aanleidingen gezocht, maar kon geen oorzaak vinden. Uiteindelijk bleek dat het doorlopen van water bij de vele kapotte wc’s de oorzaak was, iets dat de BC Spinozacampus al gelijk opperde. De BC Spinozacampus vroeg om een overzicht van reparaties en kon zo een duidelijk verband aantonen tussen het waterverbruik en het aantal reparaties aan wc’s. De kwaliteit van de wc’s schijnt niet erg best te zijn, en daarnaast bleek uit het overzicht dat het ook lang duurde voordat DUWO Onderhoud de wc’s repareerde.

Het waterverbruik wordt op de Spinozacampus per blok en niet per individuele huurder gemeten, dus het was niet gemakkelijk op te sporen wat de oorzaak was. Feit is wel dat huurders in eerste instantie veel te veel zouden moeten betalen, voor iets waar zij niets aan kunnen doen. DUWO stelde daarom voor om maximaal het normverbruik van de huurcommissie van 50 m3 per jaar per huurder in rekening te brengen. Dit zal DUWO bovendien net zo lang doen totdat er een structurele oplossing voor de wc’s is gevonden

Eén van de voordelen om een bewonerscommissie actief te hebben op je complex, is dat zij de servicekosten grondig bekijken en ook bespreken met DUWO. Dit leverde de bewoners op de Spinozacampus een flink financieel voordeel op! Lees hier meer over de BC Spinozacampus.

Wat is een servicekostenafrekening? 

Elk voorjaar stuurt DUWO een afrekening van de goederen en diensten die zij geleverd in het voorgaande jaar. Dit worden servicekosten genoemd, die je betaald naast de kale huurprijs. Hierbij kan je dan denken aan water, elektriciteit, internetvoorzieningen, schoonmaakkosten etc. Huurders betalen naast de kale huurprijs een maandelijkse voorschot gebaseerd op gemiddelden. De werkelijke kosten per huurder kunnen pas na het jaar worden uitgerekend en verrekend met het voorschot dat de bewoners hebben betaald. Een dergelijke afrekening wordt met de BC van dat complex besproken.