Duwoners aan het woord op ASVA-symposium

Dinsdag 7 juni organiseerde ASVA, de Amsterdamse studentenunie, een symposium over studentenhuisvesting. Hier presenteerde de ASVA de resultaten van het verkennende onderzoek dat zij heeft verricht naar de woonwensen van studenten.

De voorzitter aan het woord tijdens het slotdebat

De voorzitter aan het woord tijdens het slotdebat

Uit dit onderzoek kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat er, in tegenstelling tot de vele nieuwgebouwde studentencomplexen met voornamelijk studio’s, wel degelijk animo is voor onzelfstandige kamers. Hierna was er een presentatie over de problemen die jongeren hebben om tijdens en na hun studie een woning te vinden, door de enorme krapte op de Amsterdamse woningmarkt. Ook was er een inspirerende presentatie van twee Schotse studenten, die in Edinburgh hun eigen coöperatie hadden gestart en nu met een groep van een paar honderd studenten het beheer van hun woningen compleet in eigen handen heeft, waarmee ze een zeer geliefd alternatief hebben gecreëerd voor de kille flats waar het grootste deel van het aanbod in de stad uit bestaat. Het symposium werd afgesloten met een paneldebat, waaraan ook de voorzitter van Duwoners deelnam en in gesprek ging met onder andere wethouder Laurens Ivens.