Duwoners adviseert DUWO over tijdelijke huurcontracten internationale studenten

Vorige week stuurde Duwoners het advies over de nieuwe Accommodatecontracten naar DUWO. DUWO stelde voor het tussentijds opzeggen onmogelijk te maken voor deze contracten van volledig ingerichte woningen, die voornamelijke voor buitenlandse studenten bedoeld zijn die een half of een heel jaar in Nederland studeren.

Een klein probeempje hierbij is dat de nieuwe Woningwet het verbiedt om dit soort contracten aan te bieden. Sterker nog na vragen over gegarandeerde huisvesting voor internationale studenten in de Eerste Kamer liet de minister weten dat hij geen redenen zag om de wet aan te passen, maar hij zegde wel toe de zaak te monitoren. DUWO zegt hierdoor in de toekomst mogelijk dergelijke gegarandeerde huisvesting niet meer aan onderwijsinstellingen aan te kunnen bieden. Duwoners betwijfelt dat, onder meer gezien de grote mutatiesnelheid waarmee studenten van woningen wisselen.

De Woonbond schreef een open brief aan Kences, een samenwerkingsverband voor studentenhuisvesters. Deze brief werd mede ondertekend door Duwoners. Maandag 22 mei besteedde dagblad Trouw aandacht aan deze kwestie. Meer informatie over accommodate contracten kun je hier op onze website vinden.