Duwoners is teleurgesteld over besluit Kronenburg

Duwoners reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State over de studentenhuisvesting op Kronenburg. De uitspraak heeft een negatieve invloed op de druk op de woningmarkt in Amsterdam. De huidige huurders en toekomstige woningzoekende zullen op deze manier minder kans maken op een woonplek tijdens hun studententijd.

De Raad van State heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het gelijk gesteld en verhindert plannen van de gemeente Amstelveen om 2.500 studentenwoningen te bouwen in haar wijk Kronenburg. Het beroep dat ILT namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen het bestemmingsplanbesluit van de Amstelveense gemeenteraad had ingesteld, is gegrond verklaard. Het bestemmingsplan wordt vernietigd en de beoogde gebiedsontwikkeling kan niet doorgaan.

De druk op de woningmarkt is al gigantisch. De te bouwen huizen zouden een drukverlichting zijn en een goede stap in de richting om het huidig tekort op te vullen. Het is voor veel studenten al moeilijk om een woning te vinden en Duwoners hoort van huidige huurders dat het soms jaren duurt voor ze een woning krijgen. Daarom is een drukverlichting hard nodig. Ondanks dat de woningen beoogd zouden zijn om onder de huurdersorganisatie VBU te vallen, is Duwoners bang dat de gevolgen van het missen van deze woningen in heel Amsterdam voelbaar zal zijn. De organisatie vreest dat het voor elke student in Amsterdam moeilijker zal worden om een woning te huren.

Duwoners roept de provincie, gemeentes en het kabinet op om opnieuw naar de plannen te kijken en mogelijkheden te zoeken om de realisatie van de woningen alsnog in gang te zetten. De huurdersorganisatie schaart zich achter verhuurder DUWO en legt de bal bij de Minister van Wonen en het kabinet om de eerste stappen te zetten.