Duwoners praat met DUWO over de renovatie op Opaallaan

Toren 7 van de Opaallaan wordt gerenoveerd om in deze toren alle onzelfstandige kamers om te bouwen naar zelfstandig woningen en de eigen badkamers worden volledig opgeknapt. De gemeenschappelijke keuken wordt omgebouwd naar een extra kamer.

Op 9 mei toog een drietallige delegatie van het Duwoners bestuur naar Hoofddorp om overleg te met de sociaal beheerders van DUWO. Dit overleg gebeurt met enige regelmaat, al was er de laatste tijd er een beetje de klad in gekomen. Met name het laatste nieuws rondom de renovatie op de Opaallaan kwam uitgebreid aan bod.

DUWO meldde dat vijftig bewoners (van de 57) hebben ingestemd met de voorgestelde renovatie. Door deze instemming gaan bewoners akkoord met het verbreken van de huurovereenkomst en met herhuisvesting op of buiten het complex. Sociaal beheer van DUWO doet alle moeite om alle huurders te bereiken of komen persoonlijk langs om vragen te beantwoorden en zaken uit te leggen rondom de renovatie.

DUWO liet ook weten dat de renovatie maximaal 6 maanden gaat duren, misschien zelfs korter.  Verder benadrukte DUWO dat voor bewoners die terug willen keren naar hun kamer na de renovatie er gewoon weer een huurcontract op het oude adres klaarligt. Ze gaan dan ook niet meer huur gaan betalen ondanks dat de kamer nu een eigen kookfaciliteit heeft.

De overige zeven bewoners zullen volgens het huurrecht ook moeten instemmen aangezien nu meer dan 70% van de bewoners hebben ingestemd. Ondanks veel pogingen om deze 7 huurders te bereiken heeft DUWO nog steeds geen contact met ze. Onder deze zeven zijn ook 2 huurders met een regulier contract voor onbepaalde tijd. Ze kunnen na de renovatie opnieuw een dergelijk contract krijgen. DUWO stelt alles in het werk om de laatste zeven huurders alsnog te bereiken. Bij het uitblijven van contact of als deze huurders geen instemming geven gaat DUWO naar de kantonrechter. Zolang huurders in de flat zitten kan DUWO niet beginnen met de renovatie.

Oproep van Duwoners: meld je bij ons als je vragen hebt over deze renovatie. Zeker als je behoort tot de 7 huurders die nog niet hebben gereageerd op de huuropzegging. Je kunt een e-mail sturen naar info@duwoners.nl.

DUWO heeft dus ruim voldoende meerderheid behaald gezien het gestelde in lid 3, artikel 220 van Wetboek Boek 7. DUWO stelde nog geen contact te hebben gekregen met 7 huurders.  (Daaronder zijn ook 2 huurders met een voortdurende huurovereenkomst.)