“Geen huismeesterkosten als er geen huismeester aanwezig is”

Duwoners vindt dat huurders niet ook nog voor sociaal en technisch beheer moeten gaan betalen. Dit zijn kosten die horen bij de exploitatie van woningen. Daarom hebben wij een duidelijk signaal afgegeven in ons antwoord aan DUWO op de vraag of wij akkoord gaan met opname van de huismeesterkosten in de servicekosten. In complexen waar een huismeester is, zou DUWO deze kosten mogen doorberekenen als 70% van de huurders daarmee akkoord is.

Echter in vrijwel alle gevallen gaat het helemaal niet om een huismeester, maar in feite om een soort fantasiefiguur die geassembleerd wordt uit diverse bestaande medewerkers van DUWO. Dus niet om een concierge die continu aanwezig is en rondloopt op het terrein. Duwoners heeft het servicekostenbeleid van de Huurcommissie er op nageslagen en geconstateerd dat alleen voor zulke mensen geldt dat personeelskosten in aanmerking kunnen komen om doorberekend te worden aan de huurders. Het is eigenlijk heel simpel: DUWO mag geen huismeesterkosten opvoeren als er geen huismeester aanwezig is!

Samen met collega-huurdersverenigingen in Delft, Leiden en Amstelveen gaan we de Huurcommissie vragen wat er moet gebeuren bij alle complexen waarvoor de huurdersorganisaties niet hebben ingestemd met deze ‘huismeesterkosten’. Wij denken dat deze ten onrechte worden geïnd door DUWO.